Tag: Rena Momozono

Gặp lại cô bạn thân sau 5 năm

Gặp lại cô bạn thân sau 5 năm. em đứng khựng lại không biết làm gì trong vài giây. Cho đến khi tôi bước vào, anh ấy đã gội đầu. Tôi thấy bạn rất nóng ai đó đã nói với tôi Tôi đã nói làm thế nào tôi thấy bạn như thế nà...