Tag: Kyle Mason

Đang địt người yêu thì bạn cùng phòng về

Tôi hỏi lại Câu hỏi đã tự trả lời, vì hôm đó trời rất nóng, đặc biệt là trong căn phòng đó, vì tôi nhớ đêm đó rất nóng về mọi mặt. Lolo xin lỗi và nói rằng trời rất nóng và họ đã bị ngạt thở khi đặt cả hai người lên g...