Tag: Kanan Amamiya

Giám đốc được em thư ký ngọt nước tỏ tình

Chủ nhật là ngày duy nhất họ gặp nhau để xem phim sex, do lịch làm việc của họ. Họ khuyến khích tôi ở lại một mình xem bóng đá và mời bạn bè vào Chủ nhật khác nếu tôi thấy thích. Họ rời đi nhưng không phải trước khi b...