Tag: CAWD-447

Gặp lại người thầy năm xưa và cái kết

Gặp lại người thầy năm xưa và cái kết. "Đây con khốn. Mang gánh nặng của tôi vào." Đó là một quái tuyệt vời. Với người phụ nữ tuyệt vời nhất. Và với bệnh tật là người phụ nữ của người khác. Phải mất một thời gian để p...