Phát hiện con dâu đang thiếu thốn. Bạn phải đưa nó cho tôi, tôi biết nó đã thắng ‘không chỉ là của tôi nhưng bạn có thứ gì đó cho cả hai chúng tôi Ngoài ra, vì tôi đã thử nó, tôi sẽ không phải là người tước đi niềm vui phong phú đó của con gái mình. Chỉ cần nhớ rằng đây mới chỉ là bắt đầu, vì vậy tôi sẽ nuôi bạn thật tốt và miễn là con gái tôi không phát hiện ra mọi thứ sẽ ổn thôi. Đó là cơ hội của tôi, đêm đó mẹ chồng tôi và tôi sẽ ở nhà một mình, vì vậy khi nghe tin Esteban đi, tôi cởi hết quần áo và nghe mẹ chồng vào phòng, tôi đi. ra ngoài hành lang, con cu của tôi đã cương cứng để tưởng tượng điều gì sẽ đến, cuối cùng tôi sẽ sở hữu mẹ chồng tôi theo ý muốn của bà hoặc chống lại bà. Cô sẽ phải trả giá để đưa một người đàn ông khác vào nhà. Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng chị lẻn vào.

Phát hiện con dâu đang thiếu thốn

Phát hiện con dâu đang thiếu thốn