Cô ấy nói – bây giờ bạn là tất cả của tôi… nếu bạn cho phép, thì chỉ mình tôi thấy… nếu không thì không. Tôi đã nói – bạn sẽ chết tiệt nếu tôi nói có? Cô mạnh dạn nói – vâng, tất nhiên rồi… Tôi đã làm mọi thứ với anh ấy trước đây. Bây giờ tôi cũng nói với anh ấy bí mật của mình, như tôi đã làm với em gái bạn. Cô ấy nói — vậy tại sao bạn không nói điều đó trong nhiều ngày như vậy. Tôi nói – thế thôi. Anh ấy—có vui vẻ với anh ấy không? Tôi nói – có rất nhiều. Kết quả của tất cả những cuộc nói chuyện này là vợ tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chịch tôi hai lần vào ngày hôm đó. Hôm nọ, tôi đụ em gái anh ấy vì nghĩ rằng nó ở dưới cặc tôi và cô ấy đụ tôi vì nghĩ rằng đó là một bí mật. Cả hai chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui theo cách chết tiệt này.

Mâu thuẫn anh em, người anh trai tìm cách trả đũa

Mâu thuẫn anh em, người anh trai tìm cách trả đũa