Tất cả những gì làm anh lo lắng là ngọn lửa tuổi trẻ của anh. Nhưng nếu có vu khống thì sao? Tại sao bạn không đụ cô ấy bằng tình yêu và giải nhiệt cho cô ấy để bạn cũng có thể giữ mọi thứ ở nhà và bạn cũng sẽ hạnh phúc. Ranjeet- Nhưng cô ấy vẫn đang ngủ. Tôi sẽ làm gì đó với nó, nó đã xảy ra rồi…thì tôi sẽ giải quyết nó như thế nào đây. Vua Núi – Anh suy nghĩ nhiều đấy. Bây giờ tôi không yêu cầu bạn làm tình. Bây giờ bạn chỉ cần đặt cái chày của mình lên môi nó và quan sát. Vì vậy, hãy xem những gì nó làm. Nếu cô ấy tỉnh dậy và nói điều gì đó, hãy nói rằng cô ấy nghĩ mình say và đưa tôi lên. Đi trước bây giờ…đừng chậm trễ.

Làm thịt em tiểu thư siêu dễ thương

Làm thịt em tiểu thư siêu dễ thương