Tìm kiếm vị trí lý tưởng của cô ấy, đã yêu cầu chúng tôi làm như trước đây. Cô ấy lập luận rằng cô ấy phát ốm vì dùng thuốc đạn và điều này sẽ không khác nhiều. Ngân nhún vai, giao quyền quyết định khó khăn cho tôi. Và đến lúc này tôi đã quá tuyệt vọng nên cuối cùng tôi cũng đồng ý làm MC, từ từ đút cái máy của người tình vào cái lỗ trinh khít khao của con gái tôi. Sự thật là Miriam đã chào đón quy đầu dày của anh ấy khá dễ dàng, chỉ thoát ra một tiếng rên nho nhỏ như một dấu hiệu cho sự chiếm hữu hậu môn đầu tiên của anh ta. Bây giờ tôi đã có cảnh hoàn chỉnh, tôi chuyên tâm chụp ảnh từ mọi góc độ, cố gắng làm nổi bật trong một loạt ảnh trung bình những gì gợi ý về cảnh và làm nổi bật bằng một số ảnh cận cảnh xuất sắc về thực tế của hành động mà họ thấy nghẹt thở.

Hãy để con trai tôi được yên!

Hãy để con trai tôi được yên!