Nếu đã như vậy sao không nói sớm hơn. Tôi sẽ mang một ít thuốc mỡ từ hiệu thuốc. Bây giờ để tôi xem… nó đau đến mức nào? Mahesh- Không, đừng bỏ nó, sáng mai sẽ ổn thôi… bạn đi từ đây. Meeta- Này để tôi xem, không biết bạn có đang đi quá xa không. Mahesh- Bạn là bác sĩ nào … bạn sẽ hiểu ngay bây giờ. Mita – Tôi không phải bác sĩ mà là Babuji Đã dạy tôi rất nhiều. Hai hoặc ba bệnh nhân như vậy cũng đến với tôi. Hiểu cho bạn … không giữ bây giờ, cho tôi biết. Mahesh- Bạn nói đúng, nhưng đây là nơi tôi không thể chỉ cho bạn. Meeta- Bác sĩ là ông trời, họ có bức màn gì…còn em là chị của anh, em không giúp anh thì người khác sẽ đến sao?

Em gái ngoan bướm đẹp được chịch lên đỉnh

Em gái ngoan bướm đẹp được chịch lên đỉnh