Mỗi lần con cặc vào trong âm hộ, dường như tất cả khoái cảm trên đời đều dồn vào cái lỗ này. Tôi đã may mắn đút được con cặc của mình vào trong âm hộ của dì. Đây là âm hộ rất nóng. Không thể dừng lại, tôi bắt đầu rút con cặc ra khỏi âm hộ của dì. Sau hai phút, âm hộ của dì bắt đầu nhường chỗ cho con cặc và tất cả chúng tôi bắt đầu tận hưởng tình dục. Lúc này tôi và dì hét lên sung sướng – á… á… á… á… á… á… á. Dần dần, tốc độ của tôi bắt đầu tự tăng lên. Bây giờ trong âm hộ của dì, con cặc bắt đầu ra khỏi nó. Âm hộ rỉ ra rất nhiều nước và hoàn toàn trơn tru từ bên trong. Tôi bắt đầu đụ nhanh hơn và sau hai phút, âm hộ của Dì đã ra khỏi nước. Nước từ âm hộ nàng chảy xuống đi văng, làm ướt cả con cặc của nàng. Ghế sofa cũng ướt rất nhiều.

Em gái bị suốt cao được anh trai chăm sóc

Em gái bị suốt cao được anh trai chăm sóc