Đây là cách mà gia sư dạy học sinh của mình. tôi bắt đầu hôn nhẹ nhàng vào cổ cô ấy, những tiếng rên rỉ của cô ấy ngày càng thường xuyên hơn và to hơn. Cô ấy hoàn toàn tỉnh táo và tận hưởng chính mình. Tôi ghé sát tai nó: – Thích không, mari?-. -Vâng, vâng, mmmmmm-. Rõ ràng là cô ấy thích nó, tôi cứ lần ngón tay dọc theo mép quần lót của cô ấy, đến chạm vào sợi lông nhỏ trên âm đạo của cô ấy. Tôi lại nói vào tai nó: -Mày muốn chơi không?-. Anh nói có, giữa những tiếng rên rỉ. Tôi lấy chiếc khăn tay mà tôi đã chuẩn bị sẵn, và bịt mắt cô ấy, buộc nó sau đầu. -Bạn đang làm gì thế?-. -Bạn nói với tôi bạn muốn chơi, phải không?-. Anh khẳng định với cái đầu của mình một lần nữa. Ở đó cô ấy bị bịt mắt, và rất nóng. Tôi ra hiệu cho đối tác của mình, người hiện chỉ mặc quần, tiến lại gần giường.

Đây là cách mà gia sư dạy học sinh của mình

Đây là cách mà gia sư dạy học sinh của mình