Công tác xa nhà tranh thủ đi chơi gái. Và cuối cùng tôi đã nói với anh ấy rằng việc tôi phải làm không quan trọng, nhưng tôi sẽ làm để đạt được nó. Tôi sẽ có thể làm MỌI THỨ. Beto nhìn thẳng vào mắt tôi, anh ấy không rời mắt khỏi tôi và trông rất xúc động, Tôi thực lòng nghĩ rằng anh ấy cảm thấy hơi tiếc cho tôi. Tôi nói xong và một sự im lặng căng thẳng nhưng ngắn ngủi bao trùm. Alberto vẫn trầm tư, suy ngẫm về những gì anh đã nghe. Cuối cùng anh ấy nói: Rosario và bà đã nói chuyện này với tôi rồi. Và bạn nghĩ gì? Tôi không biết. Theo cách đó? Chỉ là lạ thôi, vì họ là họ hàng của tôi và những gì họ nói với tôi là… điều đó không phổ biến… Aha, tôi nghe thấy rồi.

Công tác xa nhà tranh thủ đi chơi gái

Công tác xa nhà tranh thủ đi chơi gái