Khi tôi đến nhà máy, có rất nhiều công việc đang chờ đợi tôi. Đầu tiên, khi kiểm tra nhà máy, ông giải thích công việc của ngày hôm nay cho tất cả các công nhân. Sau đó, khi cô ấy quay trở lại cabin của mình, công việc trên bốn hồ sơ vẫn chưa được hoàn thành; sau khi hoàn thành chúng và nhận được chữ ký của Pooran, tôi đến văn phòng chính để gặp anh ấy. Văn phòng chính cách nhà máy khoảng 20 phút. Không ai ngăn cản tôi, mọi người đều biết tôi là giám đốc nhà máy Pulan và là người đại diện của anh ấy. Tôi đi thẳng vào túp lều của Puran. Puran Rất vui được gặp tôi, nhưng lúc đó tôi rất nghiêm túc. Tôi đặt cả bốn tờ giấy trước mặt anh ta và nói – ký đi!

Con dâu bị bố chồng khuất phục bằng chiếc lưỡi

Con dâu bị bố chồng khuất phục bằng chiếc lưỡi