Chuyến du lịch suối nước nóng đáng nhớ. Chúng tôi đã đúng khi phân phối liều lượng, vì sau một tuần hoặc mười ngày, ngôi làng đã lấy lại được niềm vui to lớn. Mọi người đã tốt hơn nhiều, kể cả những người sắp chết. Penicillin đã đánh gục họ, vì họ chưa bao giờ tiếp xúc với bất kỳ loại thuốc nào. Mối quan hệ của họ với chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn, họ coi chúng tôi là một loại pháp sư vĩ đại nào đó. Điều này làm sai lệch nghiên cứu của tôi một chút, nhưng nó chắc chắn sẽ cho phép chúng tôi tham gia tích cực hơn vào đời sống xã hội của họ. Tôi đã rất ngạc nhiên khi một ngày nọ, khi vào làng, tôi thấy một cặp đôi đang làm tình trong cửa hàng cộng đồng, trước sự chứng kiến ​​của tất cả mọi người, già trẻ lớn bé, họ đang hành động hoàn toàn bình thường.

Chuyến du lịch suối nước nóng đáng nhớ

Chuyến du lịch suối nước nóng đáng nhớ