Đặc biệt là việc cô ấy trao trinh tiết cho tôi một cách vị tha có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Anh ấy thậm chí còn gợi ý rằng tôi nên mời một người bạn “để khám phá niềm vui của sự thâm nhập kép”. Nhưng tôi luôn nói không vì tôi chỉ muốn cô ấy một mình. Tôi không biết trò chơi này sẽ kéo dài bao lâu nữa vì sự thật là tôi bị cô ấy ám ảnh và trong khi tôi sợ hãi mối quan hệ, tôi thực sự không muốn rời xa cô ấy, đặc biệt là khi cô ấy đã cho cho tôi trinh tiết của cô ấy một cách vị tha, điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Các lớp học tiếp theo là sự lặp lại những gì đã được mô tả lần trước, chúng dần trở nên tẻ nhạt, tôi đã cần một cái gì đó mới, tôi cần tìm cách chạm tay vào cặp vú to đó.

Chồng vừa qua đời, góa phụ trẻ biến thành nô lệ tình dục

Chồng vừa qua đời, góa phụ trẻ biến thành nô lệ tình dục