Suman – ok ok để nó như vậy…bất cứ điều gì nó sẽ được nhìn thấy. Ông cho tôi biết ông sẽ nhận được gì, ông trưởng! Thưa ngài – Tôi đến đây để đón ngài, ý tôi là… tin tốt, nhưng Kaluu này đã trở lại, nên chắc chắn phải có điều gì đó không ổn. Có lẽ phải quay lại ngay bây giờ. Kalou – Tôi nghĩ đúng rồi, thưa ngài, ông ấy đã tạo ra rất nhiều chấn động trong lĩnh vực này ngày hôm nay. Chiến đấu Munim ji. Tôi đến để xoa dịu sự nhiệt tình của anh ta, nhưng anh ta yêu cầu đến đồn cảnh sát. Làm thế nào để đối phó với anh ta bây giờ, bạn nói với tôi. Thủ lĩnh – Anh đi với em, họ đang ở trên đất của Hari. Hôm nay nó phải được đối xử tích cực.

Bắn tinh lên bụng bạn gái sau khi địt cực mạnh

Bắn tinh lên bụng bạn gái sau khi địt cực mạnh