Bạn đến muộn Nếu tham gia thử thách, bạn cũng có cơ hội được chọn. Tôi nói với ngài – thưa ngài, ngài chọn ai trong số 17 chàng trai xuất sắc nhất, hãy để tôi bắt cặp với anh ta, tôi sẵn sàng thi đấu. Nếu anh ấy giỏi hơn tôi, thì tôi sẽ làm như bạn nói. Ngài đã rất tức giận về điều đó và đưa tôi vào cuộc đua với 17 chàng trai đó. Nhưng tôi đã dẫn trước trò chơi, vì vậy tôi đã đánh bại tất cả 17 người. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì chơi quá nhiều trận cùng lúc, và Ngài đã đưa tôi vào đội. Tôi đã rất hạnh phúc ngày hôm đó. Tôi đã phải làm việc chăm chỉ, nhưng đạt điểm cao. Tất cả bạn bè của tôi đang xem bài kiểm tra của tôi, kể cả Anju.

Anh rể phải lòng em vợ ngực bự và cái kết

Anh rể phải lòng em vợ ngực bự và cái kết